Folketingskandidat på Fyn

Sara Emil Baaring

Sara Thorøhuse

Jeg er født og opvokset i Verninge på Vestfyn. Jeg er folkeskolelærer og som datter af en pædagog og tømrer, kender jeg til hverdagen, virkeligheden og det praktiske arbejde. Jeg ved hvad det vil sige at arbejde med vores børn i Folkeskolen og jeg kender de problemstillinger, der gør det praktiske arbejde for mange besværligt. Det er her min politik kommer fra - fra hverdagen. Kombinerer du dette, med min over 10 års erfaring som byrådsmedlem, så har du en politiker, hvis ord kommer fra ærligt sted. Det tror jeg, at der er brug for på Christiansborg.

At skabe lykke for andre er lykken i livet

Thorvald Stauning

Mine hjertesager

Giv børn og unge ro til at gro

Bevar retten til værdig tilbagetrækning

Overlad folkeskolen til fagpersonalet

Uddannelser til fremtiden

Erhvervsuddannelserne skal prioriteres

Bedre psykiatri

En værdig handicappolitik

Jeg har brug for din hjælp!

Jeg ønsker en forandring! Jeg ønsker at repræsentere Vestfyn og Fyn på borgen.

Jeg vil et flertal, der vil investere i vores børn og unge. Der skal ikke spares på psykiatrien og vores fælles sundhedsvæsen. Vi skal ikke trampe på udlændinge. Vi skal sikre en klimapolitik der står mål med udfordringerne og sidst, men ikke mindst, så er den voksne ulighed et stigende problem.

Jeg håber du vil hjælpe mig med de forandringer, der skal til.

Og jeg ved, at du har travlt, for sådan er vores samfund blevet, men al hjælp er kærkommen. ALT hjælp er en KÆMPE hjælp for mig og min kamp for at blive valgt.

Jeg lover højt humør, varm kaffe, dårlige vittigheder og at vi har det sjovt!

Hjælpere

Seneste blogindlæg

ENDELIG EN 10-ÅRS PLAN FOR PSYKIATRIEN

ENDELIG EN 10-ÅRS PLAN FOR PSYKIATRIEN

ER EN MEGET GLAD SOCIALDEMOKRAT - ENDELIG EN 10-ÅRS PLAN FOR PSYKIATRIENEndelig er der kommet en bred aftale på psykiatriområdet! Det er rigtigt godt at partierne på trods af valgkamp (vi er i gang…) kan finde sammen om dette vigtige område!Men, selvom aftalen nu endelig er landet. Så er vi langt fra i mål. Der skal fortsat kæmpes en kamp for at få vores psykiatri på rette spor.Psykiatrien er nærmest på en ”Mission imposible” Der er der ikke midler eller ressourcer til at tænke langsigtet, det der foregår er én lang brandslukning.Vedtagelsen i dag er er skridt i den rigtige retning– men der er brug for mere de kommende år - meget mere.Især er jeg optaget af de ansattes forhold og hvilke vilkår tilbyder vi dem? Sikrer vi at der er mulighed for at få et familieliv til at gå op ved siden af, med den måde vagter er sat sammen på? Bruger vores personale “sig selv op” ved at de private aktører ofte tager de ”lettere” sager hvorved det offentlige står tilbage med de tungeste behandlingskrævende borgere?Jeg ser denne aftale som første del ud af flere der skal bygges ovenpå hinanden. Ellers kommer vi ikke i mål. VIVE har lavet beregninger der viser at der skal findes 7.5 mia før alle 37 anbefalinger sundhedsstyrelsen har lavet kan indfries. Der er med denne aftale fundet 1.95 mia.Vi er på vej, men der er lang vej endnu. Slutteligt har jeg brug for at takke psykiatrien. Vi skal huske psykiatrien i dag, hver eneste dag redder folk fra selvmord, fra begå skade på sig selv m.m.

EN BRED AFTALE OM VINTERHJÆLP

EN BRED AFTALE OM VINTERHJÆLP

Denne lidt råkolde morgen, er jeg så glad for at stå op til nyheden om at der er indgået et bredt forlig der skal sikre hjælp at komme igennem vinteren❄️. 🤜🏼 Elafgiften kommer helt ned! 🤜🏼 Der gives mulighed for at udskyde ekstraregningen – både for private og virksomheder. 🤜🏼 Der bevilges ekstra beløb til børnefamilierne. 🤜🏼 Hjælp med træpille forsyningen. 🤜🏼 Større pulje til udrulning af fjernvarme. 🤜🏼 Forøgelse af tilskud så man kan komme af med gassen.

VIL VI NOGET MED VORES LANDOMRÅDER PÅ FYN?

VIL VI NOGET MED VORES LANDOMRÅDER PÅ FYN?

En forudsætning for at kunne bo på landet, er at man kan komme rundt. Mange husstande har i forvejen to biler for at få hverdagen til at fungere. Det har vi selv hjemme hos os. Ellers ville det være nærmest umuligt at få transport af børn, arbejde, møder og fritidsliv til at gå op i en højere enhed.MEN Det er jo ikke alle der har den mulighed, at de bare kan hoppe i en bil. Der er dem der ikke er gamle nok til et kørekort, dem der ikke har råd og dem der fornuftigt nok vælger bilen fra, til fordel for den offentlige transport.Derfor er det vigtigt, at vi herude på landet bliver prioriteret. Man bliver nødt til at understøtte den kollektive trafik, så vi ikke er efterladt med busruter der kører hver anden time og i øvrigt ikke kører efter kl. 16 og heller ikke kører i weekenden. Eller i værste tilfælde ruter der bliver nedlagt og afskærer hele områder fra transportnettet. Er der ikke et produkt dvs. er der ikke fx. en bus, så bruger folk den ikke. Så vil vi for alvor skabe et A og et B hold. Dem der har valgt ikke lige at bosætte sig i Odense by kommer pr. automatik på B-holdet. Den udvikling må og skal stoppes.Derfor bakker jeg fuldstændig op om det opråb regioner, kommuner og den offentlige trafik netop er i gang med og støtter hvor jeg kan. Skal hverdagen fungere i landsbyerne – så skal den offentlige trafik reelt støttes!