Blog

ENDELIG EN 10-ÅRS PLAN FOR PSYKIATRIEN

ENDELIG EN 10-ÅRS PLAN FOR PSYKIATRIEN

ER EN MEGET GLAD SOCIALDEMOKRAT - ENDELIG EN 10-ÅRS PLAN FOR PSYKIATRIENEndelig er der kommet en bred aftale på psykiatriområdet! Det er rigtigt godt at partierne på trods af valgkamp (vi er i gang…) kan finde sammen om dette vigtige område!Men, selvom aftalen nu endelig er landet. Så er vi langt fra i mål. Der skal fortsat kæmpes en kamp for at få vores psykiatri på rette spor.Psykiatrien er nærmest på en ”Mission imposible” Der er der ikke midler eller ressourcer til at tænke langsigtet, det der foregår er én lang brandslukning.Vedtagelsen i dag er er skridt i den rigtige retning– men der er brug for mere de kommende år - meget mere.Især er jeg optaget af de ansattes forhold og hvilke vilkår tilbyder vi dem? Sikrer vi at der er mulighed for at få et familieliv til at gå op ved siden af, med den måde vagter er sat sammen på? Bruger vores personale “sig selv op” ved at de private aktører ofte tager de ”lettere” sager hvorved det offentlige står tilbage med de tungeste behandlingskrævende borgere?Jeg ser denne aftale som første del ud af flere der skal bygges ovenpå hinanden. Ellers kommer vi ikke i mål. VIVE har lavet beregninger der viser at der skal findes 7.5 mia før alle 37 anbefalinger sundhedsstyrelsen har lavet kan indfries. Der er med denne aftale fundet 1.95 mia.Vi er på vej, men der er lang vej endnu. Slutteligt har jeg brug for at takke psykiatrien. Vi skal huske psykiatrien i dag, hver eneste dag redder folk fra selvmord, fra begå skade på sig selv m.m.

EN BRED AFTALE OM VINTERHJÆLP

EN BRED AFTALE OM VINTERHJÆLP

Denne lidt råkolde morgen, er jeg så glad for at stå op til nyheden om at der er indgået et bredt forlig der skal sikre hjælp at komme igennem vinteren❄️. 🤜🏼 Elafgiften kommer helt ned! 🤜🏼 Der gives mulighed for at udskyde ekstraregningen – både for private og virksomheder. 🤜🏼 Der bevilges ekstra beløb til børnefamilierne. 🤜🏼 Hjælp med træpille forsyningen. 🤜🏼 Større pulje til udrulning af fjernvarme. 🤜🏼 Forøgelse af tilskud så man kan komme af med gassen.

VIL VI NOGET MED VORES LANDOMRÅDER PÅ FYN?

VIL VI NOGET MED VORES LANDOMRÅDER PÅ FYN?

En forudsætning for at kunne bo på landet, er at man kan komme rundt. Mange husstande har i forvejen to biler for at få hverdagen til at fungere. Det har vi selv hjemme hos os. Ellers ville det være nærmest umuligt at få transport af børn, arbejde, møder og fritidsliv til at gå op i en højere enhed.MEN Det er jo ikke alle der har den mulighed, at de bare kan hoppe i en bil. Der er dem der ikke er gamle nok til et kørekort, dem der ikke har råd og dem der fornuftigt nok vælger bilen fra, til fordel for den offentlige transport.Derfor er det vigtigt, at vi herude på landet bliver prioriteret. Man bliver nødt til at understøtte den kollektive trafik, så vi ikke er efterladt med busruter der kører hver anden time og i øvrigt ikke kører efter kl. 16 og heller ikke kører i weekenden. Eller i værste tilfælde ruter der bliver nedlagt og afskærer hele områder fra transportnettet. Er der ikke et produkt dvs. er der ikke fx. en bus, så bruger folk den ikke. Så vil vi for alvor skabe et A og et B hold. Dem der har valgt ikke lige at bosætte sig i Odense by kommer pr. automatik på B-holdet. Den udvikling må og skal stoppes.Derfor bakker jeg fuldstændig op om det opråb regioner, kommuner og den offentlige trafik netop er i gang med og støtter hvor jeg kan. Skal hverdagen fungere i landsbyerne – så skal den offentlige trafik reelt støttes!

MIN TALE PÅ ÅRSMØDET

MIN TALE PÅ ÅRSMØDET

På vej hjem fra et vellykket årsmøde med gode partifæller. I dag indtog jeg talerstolen, for at tale om det specialiserede socialområde. Noget som ligger mig meget nært. Nedstående kan du læse mit indlæg. Tak for et godt årsmøde🌹

Jeg er til årsmøde i partiet denne weekend.Årsmødet emmer af vores politik, der tager afsæt i at holde hjertet varmt og hovedet koldt.Vi som socialdemokrater står garant for at føre en ansvarlig økonomisk politik med hjertet på det rette sted.Tiden er ikke inde til konservative eksperimenter med vores allesammens velfærdsstat.Det valg danskerne står overfor bliver valget mellem fællesskabet og individet.Skal vi i fællesskab sørge for at alle kommer godt igennem den svære tid vi er i? Eller skal vi lade det være op til det enkelte individ, det enkelte menneske at have de spidse albuer og sikre de kommer frem på bekostning af andre?Socialdemokratiet har vist, Mette har vist, at i kriser, så er det bedst med en sikker rolig hånd på rattet, sammen med et varmt hjerte der banker for de i Danmark der ikke har overskuddet til at kæmpe for sig selv.Jeg er ikke i tvivl om hvilken retning vi skal i. Vi skal ikke på slingrekurs mens vi er i en af de største kriser i nyere tid.Denne weekend er et årsmøde i gode partikammeraters lag. Batterierne bliver ladt op og vi bliver klar til at gå i dialog om hvorfor netop den socialdemokratiske vej er den bedste.

ASSENS ER FIRST MOVERS IFt. AT SIKRE MILJØ OG KLIMA

ASSENS ER FIRST MOVERS IFt. AT SIKRE MILJØ OG KLIMA

I dag havde jeg besøg af Miljøminister Lea Wermelin i den nye forsyningspark i Assens by. Hun var her for at se den miljøvenlige og teknologiske fremtid Assens har i sigte ift. rensning af spildevand. Med det nye anlæg vil Assens være helt i front i Danmark, sågar i Europa, med den mest effektive og miljøvenlige måde at håndtere spildevand på 💪 Lea og jeg deler en fælles passion for et bedre miljø og den grønne omstilling, hvilket det nye anlæg i Assens kommer til at bidrage med. Et stort tak til ministeren for at lægge vejen forbi Assens 🌱💚💧

Børn og unges mistrivsel er steget!

Børn og unges mistrivsel er steget!

Det burde jo ikke undre nogen!Børn og unges mistrivsel er steget gennem de sidste 11 år. Skiftende regeringer har ikke formået at komme i bund med problemet. Det er et massivt problem, der burde ligge øverst på de flestes dagsordner. At psykologerne vælger at tage bladet fra munden i et fælles skriv, kan jeg kun bakke op om. Vi bliver nødt til at se på det system vores børn er i!Vi skal have set på rammerne vi tilbyder vores børn, unge og ansatte. Hvad kan vi lære at den mistrivsel vores bøn udviser? Hvad skal vi gøre anderledes end i dag?Det er nødvendigt at få skabt ro for vores børn, ro for det faglige personale omkring dem og ro på de mange regler der er på områderne.Politikerne har travlt med at læsse flere og flere opgaver over på det faglige personale, flere og flere mål for hvornår og hvor tidligt børnene og de unge skal leve op til målsætninger og forventninger. Slutteligt har vi et område der i den grad bliver presset af et ønske om øget inklusion. Det er hverken godt for det enkelte barn der ikke er i rette tilbud eller godt for klassen eller børnehaven der skal rumme et barn med massive udfordringer uden den rette hjælp.De vilkår vi tilbyder det faglige personale, er ikke gode nok. Der er ikke en tid der skal til for at skabe rammerne til eksempeltvist ordentligt at rumme børn med diagnoser i folkeskoleklassen. Der skal sikres tid til forberedelse, tid til relation med forældre og elever.Jeg har selv talt med frustrerede forældre til børn, der ikke trives. De har brug for hjælp og måske, udredninger – der er enorme ventetider på udredninger. Jeg tror det er fordi der ikke er muligheden i vores institutioner, til at sætte massivt ind med det forebyggende arbejde. Der er brug for hurtige afklaringer, støtte og tiltag – hvis et barn ikke trives. I dag venter der både behandlingstid og færre ressourcer foran en, når man som fagperson har brug for sparring.Som offentligt system, bliver vi også nødt til at se på de vilkår vi giver vores PPR-psykologer, lige nu flygter mange af dem over i det private. Med det resultat at der opleves stor udskiftning på sagerne. Jeg tror vi skal se på antallet af sager den enkelte psykolog sidder med kombineret ved at tilbyde dem uddannelse som der kan strækkes over eks. otte år. Som sikre at de bliver i en kommune eller region under uddannelsesforløbet. Vi skal løse dette problem ved at ændre på arbejdsvilkårene, eller kan vi blive ved med at spytte penge i et system der fejler.Det faglige personale vil gerne, de er bekymrede. Vi skylder dem at tage denne bekymring alvorligt! Vi er i et ståsted, hvor vi kan ende med at tabe mange børn og unge på gulvet – Det må ikke ske, men der skal andre tiltag og handlinger til, hvis vi skal vende udviklingen.

RUNDTUR MED UDDANNELSE, BØRN OG FAMILIE UDVALGET

RUNDTUR MED UDDANNELSE, BØRN OG FAMILIE UDVALGET

I dag har jeg været rundt på kommunens institutioner med Uddannelse, Børn og Familie udvalget.Dejligt at komme rundt og mærke det engagement og faglighed der er derude! Også må jeg konstatere at vi efterhånden i byrådet skal gøre alvor af en samlet renoveringsplan! Det skylder vi vores børn og ansatte… 

HER I ASSENS KAN DE LØFTE ELEVERNE FAGLIGT

HER I ASSENS KAN DE LØFTE ELEVERNE FAGLIGT

Jeg inviterede for noget tid siden vores udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad til Peter Willemoesskolen i Assens by så han kunne se hvordan de formår at løfte deres elever fagligt. Specielt de tosprogede elever formår skolen, i samarbejde med flere aktører, at rykke markant fagligt.Deres succes skyldes ud over dygtige fagpersoner omkring eleverne, hele skolens tankegang, hvor skolen ser sig selv som en aktiv og vigtig del af lokalmiljøet. Der er fokus på elevernes medbestemmelse og indflydelse. Dette kan, ifølge de nationale trivselsmålinger, de fleste skoler i Danmark kan lære noget af.Efter besøget på skolen i dag, blev jeg endnu mere imponeret end jeg var i forvejen. Man mærker tydeligt den dedikation som personalet udviser overfor alle deres elever. Skolen syder af kreativitet, musikalitet og faglighed. Det kan man kun være stolt af.Vi kom ikke ud derfra uden et enkelt ønske eller to. Det er jo også det vi er sat i verdenen for, som politikere, nemlig at indgå i meningsfuld dialog og lytte. De har forståelige ønsker til skolens fysiske rammer! Jeg kæmper fortsat en benhård kamp for at få udarbejdet en samlet plan for vores skole og dagtilbudsområder, så alle institutioner kan se hvornår det bliver deres tur til en tiltrængt renovering. Jeg håber det lykkes i denne periode!Der var også et ønske om de rammer man har sat folkeskolen i. Kunne man tænke mere praktik ind for de elever som vil have størst gavn af det? Også igen spørgsmålet om test, test og test – er det virkelig nødvendigt at teste vores børn og unge som vi gør? Jeg tror det ikke og vil kæmpe for at det mindskes!Tak til Kaare for at komme forbi Assens, og se hvad de kan på Peter Willemoesskolen – Det kan man kun som lokalt byrådsmedlem være stolt af!

møde hos 3f

møde hos 3f

Jeg var sammen med folketingskandidat fra Nyborgkredsen Lasse Haugaard Pedersen inviteret ind til en god snak sammen med en flok fantastiske 3Fere.Snakken faldt blandt andet på bekymringer omkring Arne-pensionen, inflation, og på udfordringer ift. få det til at hænge sammen når man er dagpengemodtager og kontanthjælpsmodtager.Vores uddannelsessystem svigter ift. at få dannet vores børn så de kan se andre mulige retninger end gymnasiet. Under 20% af de danske unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. I Norge er tallet 50% - Det er noget vi skal have kigget på – hurtigt!I mit parti vil vi en anden vej, vi vil ikke ud i at den enkelte skal tage vare på sig selv. Nej vi tror på at i fællesskab, så kan vi mere.Tak for en god aften og mange gode input! Især tak til Lasse - og så holder jeg dig op på løftet om en øl undervejs i valgkampen

OPTIL 60% STIGNING I GASPRISERNE FRA 2. TIL 3. KVARTAL I ÅR - GASKUNDERNE HAR BRUG FOR HJÆLP!

OPTIL 60% STIGNING I GASPRISERNE FRA 2. TIL 3. KVARTAL I ÅR - GASKUNDERNE HAR BRUG FOR HJÆLP!

OPTIL 60% STIGNING I GASPRISERNE FRA 2. TIL 3. KVARTAL I ÅR - GASKUNDERNE HAR BRUG FOR HJÆLP! Jeg sank en ekstra gang da jeg fik mit nyhedsbrev fra EnergiFyn i mailindbakken. De er allerede ude nu og advare os forbrugere om en stigning på optil 60% fra vores 2. til 3. kvartals regninger. Jeg har simpelthen ondt i maven, med tanke på de mange mennesker der har endnu sværere ved at få tingene til at køre rundt. Sværere ved at finde pengene til de varmeregninger der bare stiger og stiger. Jeg ved godt at alt stiger lige nu, også elpriserne. Men intet kommer i nærheden af hvad gaskunderne oplever.Vi har et lille lejehus på 100 kvm - Vi er steget fra 2.800 kroner i kvartalet til 6.500 kroner til nu nok 10.500 kroner hver tredje måned. Heldigvis er vi to i husstanden og har begge to gode indtægter men, hvad med min genbo der kun er en i husstanden, mine gode venner på den anden side der lige er gået på pension med et hus der skal varmes op?Vi er ved at skabe et A og B hold i det her samfund, hvor det ikke nødvendigvis er baseret på indkomster. Nej, det er muligheden for at bo i områder, hvor der ikke fyres med gas der er afgørende.Udrulning af fjernvarme, jo tak – men hvad med de steder der er kommet bagerst i køen? De steder hvor fjernvarmen måske ikke kommer ud - Hvad gør de? De kan anskaffe sig eks. varmepumper og luft til vand pumper. Men dem er der også kommet, i nogen tilfælde, års ventetid på.Hvad gør folk i mellemtiden? Vil du købe et idyllisk hus på landet opvarmet med gas lige nu? Det tror jeg heller ikke din bank vil!Folk er energimæssigt stavnsbundet – der er behov for handling fra Christiansborg! 

POSTNORD DANMARK RUNDT I ASSENS

POSTNORD DANMARK RUNDT I ASSENS

Assens har været én stor cykelfest i dag. Vi har lagt veje til en helt fantastisk enkeltstart med et stærkt felt. Flotte billeder og bedre eksponering af det smukke Vestfyn kan nok ikke findes! Olivia hørte i går aftes om mit program for i dag. Her talte jeg om cykelløbet og at vores statsminister kom på besøg i Assens og hurtigt skulle hilse på mor. Hun gik resolut ind og lavede en tegning til Mette. Hun var så sej selv at aflevere den. Det havde jeg ikke turde da jeg var ni år gammel. Det er sejt!Hvor kan vi meget på Vestfyn. Sikke en opbakning og sikke et fællesskab. Tusind tak til de mange frivillige og medarbejdere der har været i gang i det sidste lange stykke tid

ER TIL SOMMERGRUPPEMØDE MED EN STATSMINISTER I TOPFORM

ER TIL SOMMERGRUPPEMØDE MED EN STATSMINISTER I TOPFORM

Inflationen og konsekvenserne af denne er øverst på dagsordenen for danskerne. Vi starter med huslejestigningerne og et udspil der sikrer, at den almindelige familie ikke må gå fra hus os hjem! Psykiatrien er på en “mission impossible” og der skal gøre noget NU! Forhandlingerne fremrykkes så de starter i næste uge - det vil jeg følge tæt. Systemet er presset derude. Der er brug for seriøse forhandlinger og handling! Velfærd: vores kommuner og regioner er under pres. Både ift. rekruttering men også ift. det øgede bureaukrati. Der skal seriøse tiltag til for at sikre, at vi kan ansætte det faglige personale der skal til fremover! Jeg er fortrøstningsfuld og glæder mig til at gå i dialog med jer derude!

NULVÆKST I DE OFFENTLIGE BUDGETTER!

NULVÆKST I DE OFFENTLIGE BUDGETTER!

Hvordan har de borgerlige tænkt sig at der skal financieres flere børn, stigende udgifter i vores sundhedsvæsen, flere ældre, højere priser og i det hele taget få hjulene til at køre rundt herude i kommunerne? Det er mig ubegribeligt i en tid hvor vi har svært ved at få enderne til at hænge sammen herude i det kommunale Danmark. I en tid hvor de fleste kommuner i disse dage er på budgetseminar og ser ind i enorme budgetreduceringer og velfærdsforringelser. Kan få sig selv til at stå foran Christiansborg og udtale at vi skal tilbage til nulvækst i det offentlige - da det for en til at tænke i nye og smartere baner? Vi er i fuld gang, hver eneste dag er vi i gang med ”mission impossible” for at få din, min og vores hverdag til at fungere. Det skal altså anerkendes med andet end nulvækst!Men så fik vi konstateret at en stemme på Pape og de konservative er en stemme på mindre velfærd!

Det er en usikker tid, som vi går i møde som lønmodtagere!

Det er en usikker tid, som vi går i møde som lønmodtagere!

Det er en usikker tid, som vi går i møde som lønmodtagere! Jeg så de Radikale Venstres gruppemøde i går. Her blev deres 2030 plan fremlagt. Jeg må indrømme, at den efterlod mig med en vished om, at uligheden fremover i Danmark blot vil vokse sig større og større - det må IKKE ske, derfor er det et KÆMPE NEJ TAK til de forringelser den almindelige lønmodtager/dansker der blev præsenteret! Tænk sig, at man vil afskaffe efterlønnen til fordel for skattelettelser til de rigeste. Vi udhuller vilkårene for de mange mennesker, som hver dag pakker madpakken og passer deres arbejde. Den helt almindelige lønmodtager/dansker - dig og mig! Udover efterlønnen, så synes de radikale også at vores arbejdstid skal stå for skud! Mit parti står bag Arne-pensionen, hvis vi skal sikre den og vores arbejdsvilkår. Så tegner der i den grad et billede af, at der skal et rødt flertal til uanset hvad de borgerlige har meldt ud på det sidste!

Røveroptog i Vissenbjerg

Røveroptog i Vissenbjerg

Røveroptog i Vissenbjerg Sikke en fest der er blevet stablet på benene af frivillige i dag i Vissenbjerg. Jeg var med på Socialdemokratiet i Assens’ røvervogn.  Folk tog godt i mod os! Jeg fik mange gode dialoger med folk. Inflationen er noget der virkeligt kan mærkes og mange er bekymrede for, det forstår jeg virkeligt godt! Der var en del der nævnte trafikale problemstillinger. Sikkerhed på vejen, folk der kører for stærkt og at det reelt ikke er en mulighed, at sende sine børn afsted på cykel.  Situationerne i Ukraine og Taiwan bekymrede også mange. I det hele taget verdensfreden. Med alle disse problemstillinger kan det virke paradoksalt at have brugt en dag på en røvervogn. Men spørgsmålet er om vi som mennesker, ikke også har brug for, bare at være i gode venners lag og snakke om løst og fast engang i mellem. Jeg føler mig ihverfald helt opladt efter denne skønne dag. Tak til alle vi mødte på vejen, gode folk omkring mig og alle røverne der gør det muligt!

SÅ ER VI I GANG!

SÅ ER VI I GANG!

Så er vi i gang Jeg er så mega heldig at Frederik har sagt ja til at være min kampagneleder. Han er simpelthen helt uvurderlig at have med på mit hold. Vi skal rundt på hele Fyn og fortælle, at den her skolelærer ønsker en plads på Christianborg Jeg ønsker en forandring, jeg ønsker at repræsentere Vestfyn og Fyn på borgen. Jeg vil et flertal der vil investere i vores børn og unge. Der skal ikke spares på psykiatrien og vores fælles sundhedsvæsen. Vi skal ikke trampe på udlændinge. Vi skal sikre en klimapolitik der batter. Med Frederik med på mit hold bliver der højt humør, varm kaffe, dårlige vittigheder og vi kommer til at have det sjovt! Vil du være med? Så skriv til mig

FOLKETINGSKANDIDAT FOR ASSENSKREDSEN

FOLKETINGSKANDIDAT FOR ASSENSKREDSEN

FOLKETINGSKANDIDAT FOR ASSENSKREDSEN Jeg er her til eftermiddag, efter urafstemning blandt vores medlemmer blevet valgt som Assenskredsens nye folketingskandidat. Det er jeg meget beæret over! Tusind tak for jeres tillid. Det er meget særligt for mig at blive opstillet i netop Assenskredsen. Her bor og lever jeg, her er jeg opvokset og her har jeg haft mine 12 år i Assens byråd. Jeg kender kommunen og er klar til at kæmpe for den på borgen. En særlig tak til Berit, min modkandidat. Det har været et ordentligt forløb hele vejen og jeg glæder mig til det fortsatte arbejde i byrådets uddannelse, børn og familie udvalg sammen med dig. Igen tak! Nu vil jeg nyde en kold Odense classic i haven og lige lade det hele synke ind