<h1></h1>

ER EN MEGET GLAD SOCIALDEMOKRAT - ENDELIG EN 10-ÅRS PLAN FOR PSYKIATRIEN
Endelig er der kommet en bred aftale på psykiatriområdet! Det er rigtigt godt at partierne på trods af valgkamp (vi er i gang…) kan finde sammen om dette vigtige område!

Men, selvom aftalen nu endelig er landet. Så er vi langt fra i mål. Der skal fortsat kæmpes en kamp for at få vores psykiatri på rette spor.

Psykiatrien er nærmest på en ”Mission imposible” Der er der ikke midler eller ressourcer til at tænke langsigtet, det der foregår er én lang brandslukning.
Vedtagelsen i dag er er skridt i den rigtige retning– men der er brug for mere de kommende år - meget mere.

Især er jeg optaget af de ansattes forhold og hvilke vilkår tilbyder vi dem? Sikrer vi at der er mulighed for at få et familieliv til at gå op ved siden af, med den måde vagter er sat sammen på? Bruger vores personale “sig selv op” ved at de private aktører ofte tager de ”lettere” sager hvorved det offentlige står tilbage med de tungeste behandlingskrævende borgere?

Jeg ser denne aftale som første del ud af flere der skal bygges ovenpå hinanden. Ellers kommer vi ikke i mål. VIVE har lavet beregninger der viser at der skal findes 7.5 mia før alle 37 anbefalinger sundhedsstyrelsen har lavet kan indfries. Der er med denne aftale fundet 1.95 mia.

Vi er på vej, men der er lang vej endnu. Slutteligt har jeg brug for at takke psykiatrien. Vi skal huske psykiatrien i dag, hver eneste dag redder folk fra selvmord, fra begå skade på sig selv m.m.