<h1></h1>

På vej hjem fra et vellykket årsmøde med gode partifæller. I dag indtog jeg talerstolen, for at tale om det specialiserede socialområde. Noget som ligger mig meget nært. Nedstående kan du læse mit indlæg. Tak for et godt årsmøde🌹

“Jeg stiller mig herop i dag for at tale om et særligt område vi skal værne om, nemlig det specialiserede socialområde.

Ser man på kommunernes økonomiaftale fra 2022, blev der ikke afsat yderligere midler til området, selvom både kommuner, fagforeninger, samtlige Handicaporganisationer og SIND længe har påpeget behovet for tilførsel af finansiel kompensation.

Til trods for den mangelfulde økonomi på området diagnosticeres flere og flere med komplekse psykiske/fysiske og andre handicaprelaterede lidelser.

Det kræver, ofte store, foranstaltninger at kunne afhjælpe borgerens behov for støtte, hjælp og omsorg.

Der hvor jeg kommer fra har de borgerlige borgmestre travlt med at skyde på os, for den manglende kompensering.

Den manglende kompensering bruges som begrundelse for massive besparelser på de svageste i vores samfund.

Den dagsorden skal de simpelthen ikke have lov til at lykkes med. Det er enormt vigtigt at vi er nysgerrige på den økonomiske udvikling. Hvorfor stiger udgifterne til dette område?

Vi har svaret: det betaler sig at investere i mennesker, især på dette område giver forebyggende arbejde mening.

Men bliver området beskåret ude i kommunerne, så vil man se både psykisk syge, handicappede og misbrugere hutle sig gennem tilværelsen i eget hjem.

Disse borgere vil mærle de kommunale besparelser ift. personalenormeringen. Dette vil resultere i ensomhed og mistrivsel.

Den agenda må de borgerlige politikere ikke lykkes med!

Så derfor har jeg, et stort ønske om, at vi som Socialdemokrater fortsat vil prioritere de svageste i samfundet i fremtiden!”