<h1></h1>

Jeg var sammen med folketingskandidat fra Nyborgkredsen Lasse Haugaard Pedersen inviteret ind til en god snak sammen med en flok fantastiske 3Fere.

Snakken faldt blandt andet på bekymringer omkring Arne-pensionen, inflation, og på udfordringer ift. få det til at hænge sammen når man er dagpengemodtager og kontanthjælpsmodtager.
Vores uddannelsessystem svigter ift. at få dannet vores børn så de kan se andre mulige retninger end gymnasiet. Under 20% af de danske unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. I Norge er tallet 50% - Det er noget vi skal have kigget på – hurtigt!

🌹I mit parti vil vi en anden vej, vi vil ikke ud i at den enkelte skal tage vare på sig selv. Nej vi tror på at i fællesskab, så kan vi mere.

Tak for en god aften og mange gode input! Især tak til Lasse - og så holder jeg dig op på løftet om en øl undervejs i valgkampen👍🍺