<h1></h1>

VIL VI NOGET MED VORES LANDOMRÅDER PÅ FYN? 🤷🏽‍♀️

🚗En forudsætning for at kunne bo på landet, er at man kan komme rundt. Mange husstande har i forvejen to biler for at få hverdagen til at fungere. Det har vi selv hjemme hos os. Ellers ville det være nærmest umuligt at få transport af børn, arbejde, møder og fritidsliv til at gå op i en højere enhed.

MEN ‼️Det er jo ikke alle der har den mulighed, at de bare kan hoppe i en bil. Der er dem der ikke er gamle nok til et kørekort, dem der ikke har råd og dem der fornuftigt nok vælger bilen fra, til fordel for den offentlige transport.

Derfor er det vigtigt, at vi herude på landet bliver prioriteret. Man bliver nødt til at understøtte den kollektive trafik, så vi ikke er efterladt med busruter der kører hver anden time og i øvrigt ikke kører efter kl. 16 og heller ikke kører i weekenden. Eller i værste tilfælde ruter der bliver nedlagt og afskærer hele områder fra transportnettet.

🚌 Er der ikke et produkt dvs. er der ikke fx. en bus, så bruger folk den ikke. Så vil vi for alvor skabe et A og et B hold. Dem der har valgt ikke lige at bosætte sig i Odense by kommer pr. automatik på B-holdet. Den udvikling må og skal stoppes.

Derfor bakker jeg fuldstændig op om det opråb regioner, kommuner og den offentlige trafik netop er i gang med og støtter hvor jeg kan. Skal hverdagen fungere i landsbyerne – så skal den offentlige trafik reelt støttes! 🤜🏼